Apel proiecte

În perioada 12.06.2019-5.07.2019, în cadrul proiectului PROVED se primesc cereriale întreprinderilor care doresc să fie parteneri în cadrul proiectului şi să încheie contracte subsidiare de tip D.

Obiectivul general al proiectuluiProcese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială șienergetică a deșeurilor – PROVED” constă în creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDIîntre Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilormunicipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibilesuperioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu,economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 • Finanţarea accesului întreprinderilor la expertiza şi la facilităţile organizaţiei de cercetare UPB în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către IMM-urile partenere care îşi dezvoltăafaceri cerute de piaţă oferindu-se soluţii inovative pentru obţinerea de produse şi procese precum şi eco-tehnologii.

 • Determinarea experimentală a compoziţiei şi a indicelui degenerare a deşeurilor municipale la nivel local în mediul urban şi rural, în zone reprezentative pe o perioadă care să cuprindă uninterval de timp de minim un an.

 • Alegerea soluţiei optime de pretratare a deşeurilormunicipale pe baza rezultatelor cercetărilor experimentale realizate de organizaţia de cercetare.

 • Obţinerea unui nou combustibil CDD (Combustibil Derivat din Deşeu).

 • Realizarea unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz) utilizând fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale.

 • Obţinerea de subproduse valorificabile material rezultate din procesele de tratare biologică a deşeurilor din instalaţia industrială propusă a fi realizată în cadrul acestui proiect.

 • Dezvoltarea unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice).

 • Elaborarea unei tehnologii moderne privind epurarea efluenţilor gazoşi şi lichizi rezultaţi din procesele ce au loc în instalaţiile ce fac obiectul propunerii de proiect.

În redactarea propunerii dvs. avem rugamintea sa respectati Metodologia de selectie – PROVED,instrucţiunile privind verificarea întreprinderilor precum şi Ghidul proiectelor de tip G – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe,publicate pe site-ul proiectului.

Propunerile de proiect vor fi transmise la adresele de e-mail: tiberiuapostol80@gmail.com, stan.constantin@yahoo.com.

Metodologie selectie PROVED

Descarca  metodologia  de aici

Modele de contracte tip D

Model de contract D proiect PROVED

Anunt rezultate (Nou!!!)

Comisia de selectie a proiectului PROVED a ales urmatoarele intreprinderi, care vor fi partenere in cadrul proiectului si vor semna in cursul lunii septembrie 2019 contractele subsidiare de tip D:

    SC. LOXANET SRL

În perioada 15.02.2018-26.02.2018, în cadrul proiectului PROVED se primesc cereri ale întreprinderilor care doresc să fie parteneri în cadrul proiectului şi să încheie contracte subsidiare de tip B, C şi D.

Obiectivul general al proiectuluiProcese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor – PROVED” constă în creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.

Proiectul are următoarele obiective specifice:

 • Finanţarea accesului întreprinderilor la expertiza şi la facilităţile organizaţiei de cercetare UPB în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către IMM-urile partenere care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă oferindu-se soluţii inovative pentru obţinerea de produse şi procese precum şi eco-tehnologii.

 • Determinarea experimentală a compoziţiei şi a indicelui de generare a deşeurilor municipale la nivel local în mediul urban şi rural, în zone reprezentative pe o perioadă care să cuprindă un interval de timp de minim un an.

 • Alegerea soluţiei optime de pretratare a deşeurilor municipale pe baza rezultatelor cercetărilor experimentale realizate de organizaţia de cercetare.

 • Obţinerea unui nou combustibil CDD (Combustibil Derivat din Deşeu).

 • Realizarea unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz) utilizând fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale.

 • Obţinerea de subproduse valorificabile material rezultate din procesele de tratare biologică a deşeurilor din instalaţia industrială propusă a fi realizată în cadrul acestui proiect.

 • Dezvoltarea unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice).

 • Elaborarea unei tehnologii moderne privind epurarea efluenţilor gazoşi şi lichizi rezultaţi din procesele ce au loc în instalaţiile ce fac obiectul propunerii de proiect.

În redactarea propunerii dvs. avem rugamintea sa respectati Metodologia de selectie – PROVED, instrucţiunile privind verificarea întreprinderilor precum şi Ghidul proiectelor de tip G – Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe, publicate pe site-ul proiectului.

Propunerile de proiect vor fi transmise la adresele de e-mail: tiberiuapostol80@gmail.com, stan.constantin@yahoo.com.

Pe data de 28.02.2018, comisia de selecţie a proiectului PROVED va face publice rezultatele verificărilor.

Metodologie selectie PROVED

Descarca  metodologia  de aici

Modele de contracte tip B, C si D

Model de contract B proiect PROVED

Model de contract C proiect PROVED

Model de contract D proiect PROVED

Anunt rezultate

Comisia de selectie a proiectului PROVED a ales urmatoarele intreprinderi, care vor fi partenere in cadrul proiectului si vor semna in cursul lunii martie 2018 contractele subsidiare de tip C si D:

 1. SC. ECOBIHOR SRL
 2. SC IRIDEX GROUP PLASTIC SRL