Date de identificare

PRocese și sisteme Operaționale pentru tratarea și Valorificarea materială și Energetică a Deșeurilor (PROVED)


Program Operational Competitivitate 2014-2020

Axa 1– CDI în sprijinul competitivității economice șidezvoltării afacerilor

Acțiunea 1.2.3 – Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Cod proiect: P_40_301

Cod SMIS: 105707

Program cofinanţat din Fondul European de DezvoltareRegională  "Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"