Activitățile finanțate Ón cadrul proiectului PROVED

A.    Transfer de cunoștințe prin asistența directă a Óntreprinderilor partenere

B.    Accesul Óntreprinderilor la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare pentru realizarea de analize, testari, experimente etc.

C.    Cercercetare contractuala executata de UPB la cererea Óntreprinderilor și detașere de personal spre intreprinderile partenere

D.    Cercetare-dezvoltare realizată Ón colaborare efectivă cu  Óntreprinderile partenere.