Obiective

Obiectivul general al proiectului PROVEDProcese și sisteme operaționale pentru tratarea și valorificarea materială și energetică a deșeurilor” constă īn creşterea transferului de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI īntre Universitatea Politehnica din Bucureşti şi mediul privat prin realizarea unei eco-tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor municipale şi obţinerea unui Combustibil Derivat din Deşeu (CDD), a unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz), a unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice) precum şi a unui sistem avansat de depoluare a levigatului rezultat de la depozitele de deşeuri.


Obiective specifice

  • Finanţarea accesului īntreprinderilor la expertiza şi la facilităţile organizaţiei de cercetare UPB īn scopul comercializării rezultatelor de cercetare către IMM-urile partenere care īşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă oferindu-se soluţii inovative pentru obţinerea de produse şi procese precum şi eco-tehnologii.

  • Determinarea experimentală a compoziţiei şi a indicelui de generare a deşeurilor municipale

  • Alegerea soluţiei optime de pretratare a deşeurilor municipale pe baza rezultatelor cercetărilor experimentale realizate de UPB.

  • Obţinerea unui nou combustibil CDD (Combustibil Derivat din Deşeu).

  • Realizarea unei tehnologii de producere a unui gaz cu proprietăţi combustibile superioare (biogaz) utilizānd fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale.

  • Obţinerea de subproduse valorificabile material rezultate din procesele de tratare biologică a deşeurilor din instalaţia industrială propusă a fi realizată īn cadrul acestui proiect.

  • Dezvoltarea unei tehnologii inovative de gestionare şi tracking a deșeurilor cu măsurarea efectelor complexe (sociale, mediu, economice).

  • Elaborarea unei tehnologii moderne privind epurarea efluenţilor gazoşi şi lichizi rezultaţi din procesele de tratare a deseurilor municipale.

  • Dezvoltarea resurselor umane prin creşterea locurilor de muncă cu peste 10% şi menţinerea acestora minim 5 ani după finalizarea proiectului īn IMM-urile partenere.