Echipa


DIRECTOR PROIECT

Prof.  dr. habil. ing. Tiberiu Apostol
(Universitatea Politehnica București)

Tel: +4 0744.306.966
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: tiberiuapostol80@gmail.com
Domenii de expertiza Managementul deșeurilor, Evaluarea și reducerea impactului asupra mediului, Producerea energiei electrice și termice din surse convenționale și remediabile, Remedierea solurilor contaminate
MANAGEMENT TEHNIC

Sl.  dr. ing. Constantin Stan
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: stan.constantin@yahoo.com
Domenii de expertiza Impactul producerii energiei asupra mediului, Valorificarea energetică a biomasei; Procese termochimice energetice, Tehnici de determinare a emisiilor poluante, Valorificarea energetică a combustibililor de suprafață, Transfer de căldurdă și masă, Echipamente și instalații termice, Surse regenerabile de energie.
MANAGEMENT STIINTIFIC

Prof.  dr. habil. ing. Adrian Badea
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: adrian.badea@upb.ro
Domenii de expertiza Managementul deșeurilor, Evaluarea și reducerea impactului asupra mediului, Producerea energiei electrice și termice din surse convenționale și remediabile, Remedierea solurilor contaminate
MANAGEMENT STIINTIFIC

Sl.  dr. ing. Diana Cocârță
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: dianacocarta13@yahoo.com
Domenii de expertiza Evaluare de risc, evaluarea impactului ecologic, sisteme de măsură și analiză a poluanților, calitatea și securitatea mediului, gestiunea solurilor poluate bazate pe evaluarea de risc, metode de remediere soluri poluate, Calitatea si securitatea mediului, Ecologizarea solurilor poluate, Tratarea deșeurilor.
CERCETATOR EXPERT

Dr. ing. Streche Constantin
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: constantin_streche@yahoo.com
Domenii de expertiza Asigurarea respectării normativelor tehnice privind exploatarea și întreținerea instalațiilor și utilajelor.Preocuparea în vederea creșterii nivelului tehnic al activitații de exploatare pentru micșorarea consumurilor specifice de combustibil, energie electrică și materiale.
CERCETATOR EXPERT

Drd.  ing. Rusu Valentin
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: val_rusu@yahoo.com 
Domenii de expertiza Elaborare cerere de finantare pentru Sistem de Management al Deșeurilor,  Experiență în proiecte de cercetare în domeniul mediului, energiei, gestionării deșeurilor, management de proiect și pregatirea de specificații tehnice, pentru proiecte, Specialist în managementul deșeurilor.
CERCETATOR EXPERT

As.  dr. ing. Gabriela Ionescu
(Universitatea Politehnica București)

Tel: +4 0214.029.322
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: gabriela_ionescu@ymail.com
Domenii de expertiza Sisteme integrate de gestionare a deșeurilor municipale solide, Valorificarea deșeurilor solide, Evaluarea impactului asupra mediului
ASISTENT CERCETARE

Drd. ing. Delia-Micaela Dumitru
(Universitatea Politehnica București)

Tel: +4 0751.114.441
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: delia.micaela@yahoo.com
Domenii de expertiza Managementul deșeurilor, Remedierea solurilor contaminate, Reducerea impactului asupra mediului.
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. ing. Gigel Paraschiv
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: gigel.paraschiv@upb.ro
Domenii de expertiza Managementul creșterii competivității și securității energetice, Reducerea impactului de mediu prin optimizarea lanțului de conversie la instalațiile de valorificare energetică a biogazului din depozitele de deșeuri, cercetare în ingineria și managementul mediului.
CERCETATOR EXPERT

Conf.  dr. ing. Dincă Cristian Florian
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: crisflor75@yahoo.com
Domenii de expertiza Surse regenerabile de energie, Politici energetice, Decontaminarea solurilor poluate cu hidrocarburi, Reducerea impactului asupra mediului înconjurător, Analiza de mediu a proceselor energetice; Energie şi mediu; Sisteme de măsură a poluanţilor; Transfer de căldură şi masă.
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. habil. ing. Diana Lacramioara Robescu
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: diarobescu@yahoo
Domenii de expertiza Tehnologii, instalații și echipamente de tratare și epurare; modelarea și simularea curgerilor polifazate și a proceselor de epurare; dinamica fluidelor polifazate.
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. habil. ing. Horia Necula
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: horia.necula@energ.pub.ro
Domenii de expertiza Surse regenerabile de energie, Echipamente și instalații termice, Transfer de căldură și masă, Termoenergetică.
CERCETATOR EXPERT

Dr. ing. Marian Tvetstanschi
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: mariantvetstanschi@yahoo.com
Domenii de expertiza Expert în utilizarea fondurilor preaderare PHARE, ISPA, LIFE şi a fondurilor structurale; Expert elaborare de documentatii tehnice, programe de măsuri, programe de conformare, gestionare deșeuri; Evaluator de securitate radiologică pentru:depozite de deşeuri - instalaţii radiologice de tratare şi condiţionare - evaluarea planurilor de dezafectare.
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. ing. Lică Constantin
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: -
Domenii de expertiza Cromatografie (TLC, HPTLC, HPLC, GC-MS); Spectroscopie UV-VIS de absorbtie; Spectroscopie de emisie; Analiză electrochimică; Toxicologie analitică alimentară
CERCETATOR EXPERT

Sl.  dr. ing. Petre Blaga
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: petreblaga@yahoo.com 
Domenii de expertiza Echipamente și instalații termice, termoenergetică, modelarea și simularea funcționării echipamentelor energetice, impactul instalațiilor de ardere.
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. ing. Mihaela Cristina Bălăceanu
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: cristina.balaceanu@ispe.ro
Domenii de expertiza Analiză macroeconomică, antreprenoriat și dezvoltare, economie socială, evaluări fiscale
CERCETATOR EXPERT

Prof.  dr. ing. Ion Tristiu
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: ion.tristiu@upb.ro 
Domenii de expertiza Reţele și sisteme electroenergetice, Transportul şi distribuţia energiei electrice; Reţele electrice; Sisteme electroenergetice; Metode numerice; Tehnici de programare.
MANAGEMENT ECONOMIC

Ec. Eduard Opris
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: eduard.opris@upb.ro
Domenii de expertiza Evidența contabilă analitică a activităților economice, in conformitate cu dispozitiile legale
MANAGEMENT STIINTIFIC

Ing. Angela Galiceanu
(Universitatea Politehnica București)

Tel: -
Fax: +4 0214.029.540
E-mail: galiceanu.angela@yahoo.com
Domenii de expertiza Derulare proceduri de achiziții produse, servicii și lucrări