Experiența anterioară a UPB īn gestionarea de proiecte cu fonduri europene

  • „Sistem decizional multicriterial pentru remediera situ-rilor contaminate cu poluanţi toxici şi persistenţi din marile zone industriale – RECOLAND, POSCCE (0212/182/2010-2013)” – 1.000.000 euro (Multicriteria decision system for the remediation of soils contaminated with toxic and persisten pollutants in large industrial areas)

  • „Reducerea impactului de mediu prin optimizarea lanţului de conversie la instalaţiile de valorificare energetică a biogazului din depozitele de deșeuri – REMOVED, POSCCE (ID 1679/COD SMIS-CSNR 47475, 2013-2015” – 2.000.000 euro  Reducing environmental impact by optimizing the conversion chain from energy recovery plants with biogas production.


Programul/ProiectulFuncţiaPerioadaBugetul administrat
Reducerea impactului de mediu prin optimizarea lanţului de conversie la instalaţiile de valorificare energetică a biogazului din depozitele de deșeuriREMOVED, POSCCE (ID 1679/COD SMIS-CSNR 47475, 2013-2015)Responsabil Organizaţia de Cercetare2013-20157.100.000 lei
Sistem decizional multicriterial pentru remediera situ-rilor contaminate cu poluanţi toxici şi persistenţi din marile zone industrialeRECOLAND, POSCCE (0212/182/2010-2013) Responsabil Tehnic2010-20134.500.000 lei
Cercetări privind determinarea proceselor şi parametrilor optimi pentru īmbunătăţirea gradului de remediere a solurilor contaminate cu hidrocarburiTERESOL (PNCD II), Contract 32-102/2008Director proiect2008-20112.000.000 lei
Procedee termice avansate de piro-gazeificare a deşeurilor urbane cu producere de energiePIROGAD (PNCD I) Contract 31-076/2007Director proiect2007-20102.000.000 lei
Realizarea unei infrastructuri de certificare-acreditare pentru monitorizarea capacităţii energetice a deşeurilor şi a mediului īnconjurătorACROMEDES (CEEX). Proiect ExcelentaDirector proiect2006-20082.000.000 lei